Co je Unisféra?

Po rozkvětu malířství, fotografie, kinematografie, televize a internetu, nastává doba imerzivních médií.

UNIsféra je UNIverzitní UNIkátní projekce všech témat, které UNIversum nabízí.

Cesta od prvního projekčního planetária k novému imerzivnímu médiu – digitální sférické projekci – trvala téměř sto let.

Vybudování Unisféry je součástí velkého projektu, který Slezská univerzita získala před třemi lety. Nese název  „Modernizace výukové infrastruktury Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě“ a bude končit v roce 2022.

Časté dotazy:
Projekt se zabývá modernizací výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Čeho se modernizace týká?
Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské
univerzity v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky. V rámci projektu proběhla výrazná stavební modernizace a rekonstrukce objektu fakulty na Bezručově náměstí, dílčí modernizace výukového zázemí v dalších areálech fakulty v Opavě na ulici Hradecké a Masarykově třídě. Součástí projektu bylo rovněž pořízení moderního vybavení, přístrojů a pomůcek pro zkvalitnění výuky. Mezi klíčové výukové vybavení patří zejména sférická projekce a související IT infrastruktura a různé laboratorní a měřící přístroje určené pro posílení praktické stránky výuky. Navíc byla do objektů fakulty instalovaná nová strukturovaná kabeláž a optické rozvody, zásadně modernizovány aktivní prvky ICT infrastruktury.

Kromě jiného došlo v rámci půdní vestavby k vybudování nového planetária pro 50 osob. Pro koho bude nové planetárium určeno? Co vše nabídne?
Technickým rozvojem a digitalizací projekce se vlastně toto zařízení stalo univerzální sférickou projekcí a i když je primárně určeno studentům fyzikálních a astrofyzikálních oborů, jeho využití je mnohem širší, ve své podstatě multioborové a multižánrové. Sférická projekce je jedním z tzv. imerzivních médií, mezi které patří také např. virtuální realita nebo rozšířená realita. Kromě projekce zakoupených sférických filmů se tak dostane ke slovu i vlastní a původní studentská tvorba stejně jako experimentální kombinace s dalšími typy imerzivních médii.

V  planetáriu bude možné promítání v reálném čase anebo v režimu "prerendered fulldome show". Co si můžeme pod tímto tajemným popisem představit?
Režim „prerendered“ znamená projekci připravených sférických filmů, které jsou vybaveny většinou také českým dabingem, kdežto projekce v reálném čase vzniká okamžitě díky systému Digistar 6, což je velmi pokročilé softwarové prostředí, které umožňuje ihned reagovat na dotazy studentů. Celý výklad je možné doprovázet projekcí ovládanou z malého tabletu, který má vyučující v ruce. Takto může probíhat výuka nejen astrofyziky a astronomie, ale třeba obecné fyziky, chemie, biologie nebo vybraných částí matematiky.

Přinesl projekt nějakou další "přidanou hodnotu"?
V neposlední řadě díky projektu bylo na naší fakultě vybudováno několik moderních interiérů a je všeobecně známo, že esteticky hodnotné prostředí velmi dobře kultivuje již samo o sobě. A to je například ona pověstná „přidané hodnota“, která velmi dobře působí nejen na naše studenty, ale také na zaměstnance a naše hosty.
Další informace: https://www.es.com/news/featured/2019/2019-11-04.aspx
Kontakty: Tomáš Gráf tomas.graf@fpf.slu.cz  

 

vypracoval Libor Chlebiš a Tomáš Gráf, fotografie Ondřej Smékal
fotografie ke stažení pro tiskové účely (autor: Ondřej Smékal)
(CC BY-NC-SA 3.0 CZ)

 

Nabídka

VLASTNÍ POŘADY

 • Podzimní obloha (13 min, scénář: Tomáš Gráf, výroba: Vít Kurečka, Ondřej Smékal, Slezská univerzita v Opavě, 2019)
 • Zimní obloha (13 min, scénář: Tomáš Gráf, výroba: Vít Kurečka, Ondřej Smékal, Slezská univerzita v Opavě, 2019)
 • Letní obloha (17 min, scénář: Tomáš Gráf, výroba: Vít Kurečka, Ondřej Smékal, Slezská univerzita v Opavě, 2021)

převzaté pořady

Další převzaté pořady:

 1. Two Small Pieces of Glass (23 min)
 2. Losing the Dark (6 min)
 3. IBEX: Search for the Edge of the Solar System (27 min)
 4. The Future of Human Space Exploration by NASA (10 min)
 5. From Earth to the Universe by ESO (31 min)
 6. Journey to the center of Milkyway by ESO (7 min)
 7. The Hot and Energetic Universe (30 min)
 8. Back to the Moon for good (25 min)
 9. Dark The Movie (20 min)
 10. Dark Matter Mystery (38 min)
 11. Distant Worlds - Alien life (52 min)
 12. Out there (31 min)
 13. Flight Adventures (22 min)

Kontakt

UNISFÉRA je součástí Fyzikálního ústavu a Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Poštovní adresa:

UNISFÉRA
Fyzikální ústav SU, Bezručovo náměstí 13, 746 01 Opava, Česká republika

Souřadnice:

N 49° 56' 6,89", E 17° 53' 46,00"